เกี่ยวกับเรา

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2551 โดยการร่วมทุนของบริษัท โตโย เซกัน ไคชะ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและขายบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ร่วมทุนกับบริษัท สวอน อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตกระป๋องโลหะทุกชนิด ประเภทกระป๋องเครื่องดื่ม, กระป๋องอาหาร และอื่นๆ

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้า

คุณภาพต้องมาก่อน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุเครื่องดื่ม ดังนั้นกรรมวิธีการผลิตจะต้องพิถีพิถันด้านคุณภาพ และความสะอาด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพในกระบานการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้น มีคุณภาพตามที่ลูกค้ากำหนด นอกจากนี้ยังมีระบบการบริหารคุณภาพทั้งบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 : 2008 , ISO14001 : 2004 , GMP , HACCP จาก Bureau veritas Certification