บริการ

นโยบายการขายและการตลาดของบริษัทมุ่งพัฒนาการเป็นคู่ค้ากับลูกค้ามากกว่าเพียงแค่การขายเท่านั้น บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบ “Total System Sales and Marketing Concept” เพื่อช่วยเหลือคู่ค้าดังนี้

1. การให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการแก้ปัญหา:
บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคู่ค้าในการแก้ปัญหาทางเทคนิคทุกชนิด

2. การฝึกอบรม:
บริษัทสามารถที่จะให้การฝึกอบรมแก่คู่ค้าทั้งในและนอกสถานที่ในทุกๆ เรื่อง

3. การวิจัยและพัฒนา:
บริษัทมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคู่ค้าในการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

4. การบริการด้านการตลาด:
บริษัทสามารถให้คำแนะนำและปรึกษาทางด้านการตลาดแก่คู่ค้าในทุกรูปแบบ

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ นอกจากนั้นยังมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยสู่ภายนอก จากการดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในด้านการดำเนินธุรกิจควบคูไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม

อบรมการติดตั้งเครื่องปิดกระเป๋อง (Seam setup) ณ.บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (กระทิงแดง) โดยทีมยังผู้ชำนาญการของ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด