สินค้า

NCI ได้ทุ่มเทพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถในด้านการผลิต มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อความเป็นเลิศในการผลิตเครื่องดื่มกระป๋อง ที่จะให้บริการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กระป๋องที่เราผลิตไม่ว่าจะเป็นแบบ TULC หรือกระป๋องแบบ ADI นั้นสามารถมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพ และในทุกๆขั้นตอนของการผลิตของเราได้ทำการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้แน่ใจว่ากระป๋องของเรามีมาตรฐานที่มีคุณภาพสูงและถูกสุขอนามัยในทุกๆ ใบ